Log in

RegisterPSI Request details

vraag mbt politie data vertrek
Ik heb een vraag over de precieze betekenis van de gehanteerde definities in de dataset:
“NationalePolitieUitstroom2018”, te vinden onder de Tag “vertrek” (Immigratie nationale Politie).

In dat excel bestand staan de volgende uitsplitsingen:
* 4560: jaar (dwz 2018), uitstroom, totaal
en dan per uitstroom reden:
- 280 met periodieke meldplicht
- 20 zonder meldplicht
- 640 bevel terugkeer EU lidstaat
- 880 na uitreiking terugkeerbesluit
- 2740 als gevolg van IBS of Sr-detentie.

(1) Wat is precies de betekenis is van de categorie “bevel terugkeer EU lidstaat”.
Ik neem aan dat dit de mededeling aan een EU-burger betreft dat deze dient te vertrekken uit NL terug naar het EU land van herkomst.

(2) Welke juridische grondslag is er voor die vertrekplicht?
Gaat het dan (altijd) om een verklaring tot ongewenst vreemdeling (art. 67 Vw)?

(3) Ik zou ook graag willen weten hoe dit aantal (van 640 voor 2018) zich verhoudt met het getal 225 (van de DT&V) van EU burgers die (door de DT&V) gedwongen zijn uitgezet.
is het verschil (640 - 225) een indicatie van het aantal EU-burgers dat zou moeten vertrekken maar dat nog niet is vertrokken?

(4) Worden alle gegevens van deze EU-burgers - die moeten vertrekken - doorgegeven aan de DT&V?
(5) Aan welke instanties (zowel in NL als daarbuiten) worden die gegevens ook verstrekt?

Alvast mijn hartelijke dank voor de beantwoording van deze vragen
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Justice, legal system and public safety
Date of first reply by the public sector body
N/A
2020-02-12
Netherlands
Email
https://data.overheid.nl/community/dataverzoeken/vraag-mbt-politie-data-vertrek
Pending reply

User details

Academic
Netherlands

About

A transparent and publicly accessible database of requests for the re-use of public sector information (PSI).

Funded by the European Union

Keep in Touch

 
 

NEWSLETTER

 
© 2018 PSI Monitor

Quick search